Dokumenty wewnętrzne:

Polityka Ochrony Danych Osobowych Solution Home sp. z o.o.

Akty prawne:

kodeks cywilny shome
Kodeks cywilny

prawo budowlane
Prawo budowlane

Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o własności lokali
Ustawa o własności lokali

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali